Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Ochrana osobních údajů

Využívání naší webové stránky je prakticky možné bez uvádění osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách požadovány osobní údaje (například jméno, adresa, nebo e-mailové adresy), probíhá to, pokud je to možné, na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám.

Upozorňujeme na to, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat nedostatky zabezpečení. Bezrizikovou ochranu dat před přístupem třetích osob nelze zajistit.

Zneužití kontaktních údajů zveřejněných v rámci zveřejňovací povinnosti v tiráži třetími osobami k přeposílání výslovně nevyžádaných reklam a informačních materiálů je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si vyhrazují výslovní právo na právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací a nevyžádaných zpráv.

 

Souhlas se souborem Borlabs

Naše webové stránky používají technologii souhlasu souborů cookie společnosti Borlabs k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči a pro dokumentaci odpovídající ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburk, Německo (dále jen Borlabs).

Kdykoli navštívíte naši webovou stránku, uloží se do vašeho prohlížeče soubor Borlabs, který archivuje všechna prohlášení nebo odvolání souhlasu, které jste zadali. Tato data nejsou sdílena s poskytovatelem technologie Borlabs.

Zaznamenaná data zůstanou archivována, dokud nás nepožádáte o jejich eradikaci, sami nevymažete Borlabs cookie nebo účel uložení dat již neexistuje. Tím nejsou dotčeny povinnosti uchovávání stanovené zákonem. Podrobnosti o zásadách zpracování dat společnosti Borlabs naleznete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Používáme technologii souhlasu cookie společnosti Borlabs k získání prohlášení o souhlasu, která jsou zákonem stanovena pro používání cookies. Právním základem pro používání těchto souborů cookie je čl. 2 odst. 1 písm. 6 Sect. 1 věta 1 lit. c GDPR.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání služby Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google LLC (“Google”). Služba Google Analytics používá tzv. soubory “Cookies”, textové soubory, které se uloží na vašem počítači a umožní analýzu vámi používané webové stránky. Informace vygenerované souborem Cookie o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde ukládány. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních států Smlouvy o evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena.

Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenese kompletní IP adresa a bude zkrácena až zde. Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google použije tyto informace pro vyhodnocení vašeho používání této webové stránky, pro sestavení zprávy o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a Internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby nebude vedena společně s jinými údaji společnosti Google.

Můžete zabránit uložení souborů Cookies příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete případně moci plnohodnotně využívat všechny funkce této webové stránky. Mimoto můžete zabránit shromažďování dat vygenerovaných souborem Cookie ohledně vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) a jejich zasílání a také zpracovávání společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk k vašemu prohlížeči na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odkaz na zdroj: eRecht24, Ochrana osobních údajů služby Google Analytics