Reference

Lamilux GmbH

Lamilux GmbH

  • Centrální řídicí stanoviště výroby v závodu I a II
  • Vizualizace a řízení zařízení na stříkání vláken
18. července 2014