Transparentní vizualizace

Transparentní vizualizace

Při lakování černých dílů společnosti AUDI AG se první vrstva laku nanáší na zhotovené díly pro zákaznickou službu a specifické sériové díly. V popředí zájmu je zde spolehlivost a vysoká disponibilita, protože následná výroba bezprostředně závisí na tom, že budou všechny díly dodány k dalšímu zpracování včas.

Lakování černých dílů je speciální proces povrchové úpravy, který se vyznačuje hladkým, přesným procesem lakování. Není prostor pro žádné chyby. Při kataforéze se černé díly chrání před korozí a takzvanou podpovrchovou korozí, rozšiřováním koroze pod povrchovou vrstvou. Obrobky se za účelem úpravy nachází na specificky osazených nosičích a prochází v rámci předběžné úpravy v různých lázních ponornými procesy omaštění, opláchnutí, moření, aktivace a zinkového fosfátování. Vlastní proces lakování se poté také koná v ponorné lázni. Přitom je na díly kataforeticky nanášena povrchová vrstva. Obrobek tvoří katodu (mínusový pól), plusový pól tvoří připevněné anody ze speciálního materiálu. Ponorná nádoba je přitom uzemněna. Poté se lak zesíťuje v horkovzdušné peci. Zde vyrobené díly pro zákaznickou službu a sériové díly jdou po různých lázních a procesech sušení přímo do montážního oddělení.

Více informací a bezpečnost výroby

Pro naplnění zvýšených požadavků a zajištění výroby byly renovovány řídicí systémy v lakovací lince. Prioritním cílem přitom bylo shromáždit a vyhodnotit značně více informací při tomto procesu lakování. Zároveň měla být komfortněji strukturována vizualizace zařízení, aby s ním mohli pracovníci pracovat intuitivně.

zenon je vždy správná volba

Pracovníci odpovědní za projekt u společnosti AUDI AG analyzovali, porovnávali a vyhodnocovali různé softwarové nástroje. Po posouzení různých účastníků padla volba na zenon od společnosti COPA-DATA. Pro software zenon mluvil ekonomický aspekt a snadná technická realizovatelnost. Díky softwaru zenon disponuje dnes společnost AUDI AG otevřeným systémem, který není závislý na žádné platformě a umožňuje použití jakéhokoliv softwaru. Přes 300 ovladačů zaručuje kompatibilitu se všemi na trhu běžnými PLC a sběrnicovými systémy. Tak je uživatel zcela nezávislý a zároveň ochraňuje již učiněné investice.

pdficon_largePřečíst příběh úspěchu “Audi Ingolstadt Base Coating”