Vyloučení zodpovědnosti

Vyloučení zodpovědnosti (Disclaimer)

Ručení za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle paragrafu 7 odst. 1 TMG (mediálního zákona) podle obecných předpisů zodpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách. Podle paragrafů 8 až 10 TMG (mediálního zákona) nejsme však povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené externí informace nebo zkoumat okolnosti, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnosti k odstranění nebo zablokování používání informací podle obecných předpisů tímto zůstávají nedotčeny. Takovéto ručení je však možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Při zjištění příslušného porušení práva tyto obsahy okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla vytvořená na těchto stránkách provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracovávání, rozšiřování a jakýkoliv jiný způsob využití mimo rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora resp. zhotovitele. Stažení a kopie této stránky jsou určeny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud nebyly obsahy na této stránce vytvořeny provozovatelem, budou respektována autorská práva třetích osob. Především budou obsahy třetích osob jako takové i označeny. Pokud byste přesto zpozorovali porušení autorských práv, prosíme o příslušné upozornění. Při zjištění příslušného porušení práva takovéto obsahy okamžitě odstraníme.

 

Údaje ke zdroji: eRecht24, eRecht24